Waar vind ik informatie over studeren of stage lopen in het buitenland?

Studenten die (een deel van) hun studie in het buitenland willen volgen, kunnen informatie vragen bij de eigen onderwijsinstelling. Studenten kunnen voor meer informatie ook terecht bij Wilweg.nl.

Informatie over studeren in het buitenland op wilweg.nl

WilWeg.nl geeft studenten informatie over studeren in het buitenland. WilWeg.nl is een website van Nuffic. U vindt er uitgebreide informatie over:

  • een tussenjaar in het buitenland;
  • internationale ervaring in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • beurzenprogramma’s;
  • de financiering van een studie of stage in het buitenland;
  • ervaringen van studenten.

Informatie voor mbo-studenten

Wilt u meer weten over beroepsopleidingen (mbo) in het buitenland? Dan kunt u contact opnemen met het National Reference Point (NRP) Nederland. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is aangewezen als National Reference Point (NRP) Nederland.