Wat is tweetalig onderwijs in het mbo?

Bij tweetalig mbo volg je een deel van je vakken in een andere taal. Meestal is dit in het Engels, maar dit kan ook in het Duits zijn. Ten minste 50% van de begeleide onderwijstijd moet in deze taal worden gegeven.

Internationale oriëntatie tweetalige onderwijs

De tweetalige opleiding besteedt veel aandacht  aan internationale oriëntatie. Denk hierbij aan internationale samenwerkingsprojecten met buitenlandse studenten, online of fysiek. Of bijvoorbeeld een stage met een internationaal karakter. Dit kan zowel in Nederland als in het buitenland zijn. Zo is het makkelijker om na je studie bij een internationaal bedrijf aan de slag te gaan.

Content and Language Integrated Learning (CLIL)

CLIL betekent dat je ook van je vakdocent feedback krijg op je talenkennis. Zij zijn dus ook gedeeltelijk taaldocent. Tijdens de lessen ga je met actieve werkvormen aan de slag gaan. Je werkt veel in groepjes. Op die manier kun je goed kunt oefenen in Engels of Duits spreken. 

De voordelen van tweetalig onderwijs zijn:

  • Omdat je iets extra’s hebt gedaan, heb je een streepje voor op studenten die een reguliere opleiding hebben gevolgd.
  • Je bent goed voorbereid op de internationale arbeidsmarkt. Doordat je heel goed Engels of Duits spreekt en veel ervaring hebt opgedaan met internationale stages en projecten.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs kun je terecht bij Nuffic.

Kwaliteitsstandaard

Een aantal mbo-opleidingen heeft tweetalig onderwijs in gang gezet. Zij hebben er ook een standaard voor ontwikkeld. Daarin staan de minimumeisen waaraan tweetalige mbo-opleidingen moeten voldoen. Opleidingen die aan die eisen voldoen, kunnen het keurmerk gecertificeerde tweetalige mbo-opleiding.