Bedragen minimumloon 2024

Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor alle werknemers vanaf 15 jaar. Uw loon per week of maand hangt af van uw arbeidsduur. Als u een vaste arbeidsduur per week heeft afgesproken met uw werkgever, dan kunt u een vaste maandbetaling afspreken. Er zijn geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Bedragen per 1 juli 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)
Leeftijd Minimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10

Bedragen per 1 januari 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)
Leeftijd Minimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Wat is mijn loon per week of maand?

Als u het minimumuurloon verdient, hangt uw loon per week of maand af van uw arbeidsduur. Voor de arbeidsduur tellen in elk geval mee:

 • De uren die u gewerkt heeft;
 • De uren waarop u vakantie had;
 • De uren die u ziek was, terwijl u wel recht had op loon.

Uw arbeidsduur kan elke maand anders zijn. Dat komt doordat de ene maand meer werkdagen heeft dan de andere. 

Rekenvoorbeeld loon in een week

Stel u bent 38 jaar en werkt wisselende diensten in week 25 (17 tot en met 23 juni 2024). U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in die week: 

 • Gewerkte uren in week 25:
  • Maandag 17 juni = 5 uur;
  • Woensdag 19 juni = 8 uur;
  • Donderdag 20 juni = 5 uur;
 • Totaal gewerkte uren in week 25 = 18 uur;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
 • Rekensom loon in een week = aantal gewerkte uren in die week x wettelijk minimumuurloon;
 • Loon in week 25 = (18 gewerkte uren in week 25) x € 13,27;
 • Loon in week 25 = € 238,86.

Rekenvoorbeeld loon in een maand

Stel u bent 54 jaar en werkt 24 uur in de week op dinsdag, donderdag en vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in februari 2024:

 • Gewerkte uren in februari 2024:
  • Week 5 = 16 uur;
  • Week 6 = 24 uur;
  • Week 7 = 24 uur;
  • Week 8 = 24 uur;
  • Week 9 = 16 uur;
 • Totaal gewerkte uren in februari 2024 = 104 uur;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
 • Rekensom loon in een maand = totaal aantal gewerkte uren in die maand  x wettelijk minimumuurloon;
 • Loon in februari 2024 = (104 gewerkte uren in februari 2024) x € 13,27;
 • Loon in februari 2024 = € 1.380,08.

Vaste maandbetaling afspreken

Heeft u een vaste arbeidsduur per week afgesproken met uw werkgever? Dan kunt u met uw werkgever afspreken dat u een vast loon per maand krijgt. Dit vaste loon per maand is dan gebaseerd op hoeveel uur u gemiddeld werkt in een maand. Dit wordt afgeleid van hoeveel uur u in totaal werkt in een kalenderjaar. Vaak worden hierover afspraken gemaakt in cao’s. U kunt hierover ook afspraken maken in uw arbeidsovereenkomst. 

Rekenvoorbeeld vaste maandbetaling

Stel u bent 26 jaar en werkt elke week 40 uur van maandag tot en met vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw vaste maandbedrag in 2024:

 • Aantal werkbare dagen in het kalenderjaar 2024 op basis van de dagen waarop u werkt (ma, di, wo, do, vr) = 262 werkbare dagen;
 • Aantal arbeidsuren per werkdag: 40 uur in de week ÷ 5 werkdagen = 8 arbeidsuren per werkdag;
 • Aantal arbeidsuren in 2024: 262 werkbare dagen x 8 arbeidsuren per werkdag = 2.096 arbeidsuren in 2024;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27; 
 • Rekensom vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in een kalenderjaar ÷ 12 maanden) x wettelijk minimumuurloon;
 • Gemiddeld aantal arbeidsuren per maand in 2024: (2.096 arbeidsuren in 2024 ÷ 12 maanden = 174,666666667);
 • Dit komt neer op 174 2/3 arbeidsuren gemiddeld per maand; 
 • Vast bedrag per maand = (174 2/3) x € 13,27;
 • Vast bedrag per maand = € 2.317,83.

Let op:

 • Tussendoor afronden bij het berekenen van het gemiddeld aantal arbeidsuren per maand wordt afgeraden om zo te voorkomen dat hierdoor onderbetaling ontstaat.
 • Het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar kan elk jaar anders zijn. De woensdag komt in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor. En 53 keer in 2025. Werkt u in 2025 bijvoorbeeld 1 dag meer dan in 2024? Dan moet uw werkgever u in 2025 ook voor die 1 extra dag werken betalen. 
 • Het aantal werkbare dagen in hetzelfde kalenderjaar kan voor iedere werknemer anders zijn. Dit hangt af van op welke dagen u werkt. De woensdag en donderdag komen in 2024 bijvoorbeeld 52 keer voor. En de maandag en dinsdag 53 keer in 2024. Werkt u op maandag en dinsdag in 2024? Dan werkt u in 2024 meer dan een collega die op woensdag en donderdag werkt. En moet uw werkgever u dus ook voor die dagen betalen.