Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland.

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling bedragen SZW domein Caribisch Nederland per 1 januari 2023 en Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland. (PDF | 5 pagina's | 3,8 MB)