Beslisnota's bij Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023 (PDF | 13 pagina's | 707 KB)