De brede bereikbaarheidsaanpak langs vijf sporen

Toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de brede bereikbaarheidsaanpak. Met deze brochure wil het ministerie van IenM inspireren om breder te denken over mogelijke oplossingen voor bereikbaarheidsopgaven.