Antwoorden vervolgvragen Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023


Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) geven antwoorden op vervolgvragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023. De Eerste Kamerfractie van het CDA had deze vragen gesteld.