Antwoorden nadere vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op aanvullende vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023. De Eerste Kamerfracties van PVV en BBB hadden de vragen gesteld.

Antwoorden nadere vragen over de Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023