Beslisnota bij Kamerbrief evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief evaluatieplan Subsidieregeling Nationaal Groeifonds