Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen mondeling overleg Nationaal Groeifonds 27 februari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen mondeling overleg Nationaal Groeifonds 27 februari 2024