Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de gang van zaken omtrent toekenningen en reserveringen voor het Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de gang van zaken omtrent toekenningen en reserveringen voor het Nationaal Groeifonds