Jaarverslag 2022 - Adviescommissie Nationaal Groeifonds

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Er wordt ook ingegaan op de werkwijze en op de voortgang van de ingediende investeringsvoorstellen. Tevens wordt er vooruitgeblikt op 2023.

Jaarverslag 2022 - Adviescommissie Nationaal Groeifonds