CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds Tweede beoordelingsronde

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft 34 voorstellen voor het Nationaal Groeifonds geanalyseerd op de domeinen infrastructuur, innovatie en kennisontwikkeling.

CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds Tweede beoordelingsronde (PDF | 264 pagina's | 2,8 MB)