Wat zijn de regels voor de jacht?

Om te mogen jagen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft een jachtakte nodig en u moet lid zijn van een Wildbeheereenheid. Dat is een lokale jagersvereniging in uw regio. U mag alleen op bepaalde dieren en in een bepaalde periode jagen. En u mag het wild niet onnodig laten lijden. Deze en meer regels voor de jacht staan in Wet natuurbescherming.

Jachtakte

Om te mogen jagen met een geweer, heeft u het volgende nodig:

 • een geldige jachtakte (jachtvergunning);
 • een wapenkluis;
 • een wapenvergunning;
 • een jachtdiploma.

Een jachtakte vraagt u aan bij de politie. De akte is 1 jaar geldig: van 1 april tot 1 april.

Uw jagersvereniging heeft meer informatie over de jachtakte.

Jacht op wilde dieren

U mag als jager alleen jagen op:

 • wilde eend;
 • haas;
 • fazant;
 • houtduif;
 • konijn.

Let op: in het seizoen 2023/2024 mag er in heel Nederland niet gejaagd worden op het konijn. In Groningen, Limburg en Utrecht mag er ook niet op de haas gejaagd worden. 

Valkeniersakte

Om met een jachtvogel (slechtvalk of havik) te mogen jagen, heeft u een valkeniersakte nodig. Daarvoor moet u het valkeniersexamen hebben gehaald. U vraagt de valkeniersakte aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De akte is 5 jaar geldig: van 1 april tot 1 april.

Jachtseizoen

De Wet natuurbescherming wijst 5 wilde diersoorten aan als wildsoort (paragraaf § 3.5). Per wildsoort geldt een periode waarin de jacht is toegestaan:

Tabel met jachtseizoen per wildsoort

wilde eend

15 augustus tot en met 31 januari

haas 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhen 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhaan 15 oktober tot en met 31 januari
houtduif 15 oktober tot en met 31 januari
konijn 15 augustus tot en met 31 januari

Jachtmiddelen

U mag de volgende jachtmiddelen gebruiken:

 • geweren;
 • honden (geen lange honden, zoals windhonden);
 • gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk), maar dan heeft u wel een valkeniersakte nodig;
 • eendenkooien waarvan de gebruiker in het bezit is van een kooikersexamen;
 • lokeenden of lokduiven (deze mogen niet blind of verminkt zijn);
 • fretten;
 • buidels;
 • vangkooien en vangnetten.

Geweren kunt u op uw jachtakte laten bijschrijven.

Overlastbestrijding, schadebestrijding en wildbeheer

De Wet natuurbescherming staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe:

 • Als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken. Of als er gevaar is voor de veiligheid en de volksgezondheid.
 • Als dat nodig is voor het beheer van de wildstand.

U heeft dan een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie.

Overlast

Soms veroorzaken beschermde wilde dieren overlast. Bijvoorbeeld steenmarters die kabels doorknagen of ganzen die opvliegen in de buurt van een vliegveld. U mag deze dieren niet zelf bestrijden omdat het beschermde dieren zijn. Experts kunnen deze beschermde dieren verjagen of doden. Zij hebben daarvoor een vrijstelling of een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Uw gemeente kan hierover meer informatie geven.

Schade

Beschermde dieren, zoals herten en reeën, kunnen ook landbouwgewassen, tuinbouwgewassen of bossen beschadigen. In sommige gevallen mogen (agrarische) ondernemers dieren verjagen, vangen of doden.

Wildbeheer

De provincie kan jagers toestemming geven voor het beheer van grofwild als deze dieren ernstige overlast of schade veroorzaken. Grofwild is de verzamelnaam voor:

 • edelherten;
 • reeën;
 • damherten;
 • moeflons;
 • wilde zwijnen.