Wat zijn de regels voor de jacht?

Om te mogen jagen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U heeft een jachtakte nodig en moet u lid zijn van een Wildbeheereenheid. Dit is een lokale jagersvereniging in uw regio. U mag alleen op bepaalde dieren en in een bepaalde periode jagen. En u mag het wild niet onnodig laten lijden. Deze en meer regels voor de jacht staan in Wet natuurbescherming.

Jachtakte

Om te mogen jagen met een geweer, heeft u het volgende nodig:

 • een geldige jachtakte (jachtvergunning);
 • een wapenkluis;
 • een wapenvergunning;
 • een jachtdiploma.

Een jachtakte vraagt u aan bij de politie. De akte is 1 jaar geldig: van 1 april tot 1 april.

Uw jagersvereniging heeft meer informatie over de jachtakte.

Valkeniersakte

Om met een jachtvogel (slechtvalk of havik) te mogen jagen, heeft u een valkeniersakte nodig. Daarvoor moet u het valkeniersexamen hebben gehaald. U vraagt de valkeniersakte aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De akte is 5 jaar geldig: van 1 april tot 1 april.

Jachtseizoen

De Wet natuurbescherming wijst 5 wilde diersoorten aan als wildsoort (paragraaf § 3.5). Per wildsoort geldt een periode waarin de jacht is toegestaan:

Tabel met jachtseizoen per wildsoort

wilde eend

15 augustus tot en met 31 januari

haas 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhen 15 oktober tot en met 31 december
fazantenhaan 15 oktober tot en met 31 januari
houtduif 15 oktober tot en met 31 januari
konijn 15 augustus tot en met 31 januari

Jachtmiddelen

U mag de volgende jachtmiddelen gebruiken:

 • geweren;
 • honden (geen lange honden, zoals windhonden);
 • gefokte jachtvogels (havik en slechtvalk), maar dan heeft u wel een valkeniersakte nodig;
 • eendenkooien waarvan de gebruiker in het bezit is van een kooikersexamen;
 • lokeenden of lokduiven (deze mogen niet blind of verminkt zijn);
 • fretten;
 • buidels;
 • vangkooien en vangnetten.

Geweren kunt u op uw jachtakte laten bijschrijven.

Schadebestrijding en wildbeheer

U mag alleen jagen op de wildsoorten en in de perioden die de Wet natuurbescherming aanwijst. Deze wet stelt ook vast welke dieren beschermd zijn. De wet staat het doden van beschermde dieren in 2 gevallen toe:

 • Als beschermde dieren overlast en schade veroorzaken. Of als er gevaar is voor de veiligheid en de volksgezondheid.
 • Als dat nodig is voor het beheer van de wildstand.

U heeft dan een ontheffing of vrijstelling op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie.