Hoe kan ik meedingen naar orders voor NAVO-projecten?

Bedrijven kunnen via een aanbesteding meedingen naar orders van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Aanbestedingen NAVO-projecten

Een NAVO-aanbesteding gaat meestal via International Competitive Bidding (ICB, website in het Engels). NAVO-lidstaten betalen nieuwe projecten gezamenlijk. Zoals de aanleg van vliegvelden of de bouw van hoofdkwartieren en marinebases. Dit betekent ook dat bedrijven uit alle lidstaten mogen deelnemen. Nederlandse bedrijven kunnen dus ook meedingen met NAVO-aanbestedingen buiten Nederland.

Regels NAVO-aanbestedingen

U moet als bedrijf bij NAVO-aanbestedingen rekening houden met het volgende:

  • een offerte voor NAVO-projecten gaat altijd over het totale project. Dus geen toeleveringen of deelcontracten;
  • de documentatie is in het Engels en Frans (de officiële NAVO-talen);
  • voor bepaalde opdrachten eist de NAVO dat betrokken medewerkers een veiligheidsonderzoek ondergaan. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voert op verzoek van het Commissariaat Militaire Productie (CMP) het onderzoek uit.

Overheid helpt bij aanbestedingen

Het CMP is aanspreekpunt voor bedrijven die hulp nodig hebben bij de aanbestedingen. Het CMP is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het CMP:

  • zorgt ervoor dat de AIVD een veiligheidsonderzoek doet, wanneer de NAVO dit eist;
  • is aanspreekpunt wanneer een Declaration of Eligibility wordt gevraagd. Dit is een verklaring met de adres- en contactgegevens van een bedrijf. Heeft de NAVO of 1 van de NAVO-lidstaten een opdracht? Dan vraagt zij aan geïnteresseerde bedrijven om een Declaration of Eligibility. De overheid stuurt deze op verzoek van het bedrijf naar de projectmanager bij de NAVO.
  • geeft inzage in NAVO-documenten over de projecten, aan bedrijven die in de projecten geïnteresseerd zijn. De medewerker van het bedrijf die de documenten gaat bekijken, moet eerst een veiligheidsonderzoek doorlopen. Het CMP kan dit onderzoek aanvragen. Vervolgens kan de medewerker de NAVO-documenten inzien bij het ministerie van EZK.

Wilt u meer informatie over de procedure? Stuur dan een e-mail naar: cmp@minezk.nl.