Betrokkenheid loont (in de samenleving)

In deze publicatie vindt u informatie en tips over het stimuleren van nieuwe Nederlanders om mee te doen in de samenleving.

Deze publicatie is bestemd voor gemeenten en bevat de volgende onderwerpen:

  • drie projectfasen;
  • vuistregels.

Datum van uitgave: maart 2010 / bestelcode: 0083