Ben ik dienstplichtig in het land van mijn tweede nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit bezit?

Dat hangt af van de wetgeving in het land van uw tweede nationaliteit. In landen als Turkije en Iran is de dienstplicht opgenomen in de wet. Mannen van 18 worden opgeroepen, ook als ze een tweede nationaliteit hebben en niet in Turkije of Iran wonen. 

Informeren naar dienstplicht bij ambassade

U kunt in uw land van uw tweede nationaliteit vragen of u verplicht bent daar uw dienstplicht te vervullen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ambassade van dit land.

Uitvoeren vervangende dienstplicht Nederland niet meer mogelijk

U kunt geen vervangende dienstplicht in Nederland meer uitvoeren in plaats van de dienstplicht in het land van uw tweede nationaliteit. Dit is niet meer mogelijk sinds in 1997 de opkomstplicht in Nederland is opgeschort.