Ben ik dienstplichtig in het land van mijn tweede nationaliteit als ik een dubbele nationaliteit bezit?

Bent u in het bezit van een dubbele nationaliteit? Dan kunt u worden opgeroepen om de dienstplicht te vervullen in het land van uw tweede nationaliteit. Dit is afhankelijk van de wetgeving in dat land.

Afkopen dienstplicht

U kunt in uw land van uw tweede nationaliteit vragen of u verplicht bent daar uw dienstplicht te vervullen. Of dat u deze kunt afkopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ambassade van dit land.

Afkopen Turkse dienstplicht

In Turkije moet iedereen met een Turkse nationaliteit de dienstplicht vervullen. Als u niet aan de dienstplicht in Turkije wilt voldoen, kunt u deze afkopen. U moet dan wel in Turkije een verkorte basisopleiding van 21 dagen volgen. En u moet een afkoopsom betalen.

Afkoopregelingen Defensiepersoneel en politie

Heeft u de Turkse nationaliteit en werkt u bij het ministerie van Defensie? Dan kunt u gebruikmaken van de Afkoopregeling Turkse dienstplicht voor Defensiepersoneel. Heeft u de Turkse nationaliteit en bent u politieambtenaar? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren. Vanuit de Rijksoverheid zijn er verder geen aparte regelingen zoals een renteloze lening.

Uitvoeren vervangende dienstplicht Nederland niet meer mogelijk

U kunt geen vervangende dienstplicht in Nederland meer uitvoeren in plaats van de dienstplicht in het land van uw tweede nationaliteit. Dit is niet meer mogelijk sinds in 1997 de opkomstplicht in Nederland is opgeschort.