Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

Was u eerst Nederlander en heeft u nu de Surinaamse nationaliteit? Dan kunt u via een optieprocedure de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen. Bij de optieprocedure legt u een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. U verliest dan wel de Surinaamse nationaliteit.

Optieprocedure voor Surinamers

Nederland en Suriname sloten in 1975 een overeenkomst die Surinamers (oud-Nederlanders) de mogelijkheid biedt om via een optieprocedure de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, bepaalde het nationaliteitsverdrag wie Nederlander bleef en wie Surinamer werd. De optieprocedure is vergeleken met de naturalisatieprocedure een makkelijke en snelle manier om weer Nederlander te worden.

Voorwaarden optieprocedure Surinamers

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen:

 • U had de Nederlandse nationaliteit en koos zelf voor de Surinaamse nationaliteit. Dit deed u binnen 5 jaar nadat uw echtgenoot of echtgenote de Surinaamse nationaliteit kreeg. En dit op grond van het nationaliteitsverdrag van 1975.
 • U kunt bovenstaande keuze bewijzen door een kopie van uw eerste optie te laten zien. Kunt u de eerste optie niet meer vinden? Dan kunt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nagaan of zij een kopie hebben.

 • U meldt de Nederlandse overheid dat u de Nederlandse nationaliteit terug wilt. Dit moet binnen 3 jaar nadat uw huwelijk is ontbonden.

Aanvraag terugkrijgen Nederlandse nationaliteit

Als u in Nederland woont, kunt u uw aanvraag richten aan de burgemeester van uw woonplaats. Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan dient u een aanvraag in bij de gezaghebber. Als u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten woont, kunt u terecht bij de gouverneur. Woont u niet binnen het Koninkrijk? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in uw land.

Als u de Nederlandse nationaliteit terug wilt, heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • kopie van de eerste optie;
 • bewijs van de huwelijksbeëindiging. Als dit bewijs van buiten het Koninkrijk der Nederlanden komt, moet u dit eerst legaliseren;
 • legitimatiebewijs.

Kunt u de eerste optie niet meer vinden? Dan kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de IND een kopie heeft, ontvangt u deze. U moet hiervoor een brief sturen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 3023
2280 GA Rijswijk
Nederland

Vermeld in uw brief:

 • achternaam;
 • eventuele meisjesnaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • huidig adres;
 • dat het om een kopie gaat van een artikel 7, eerste lid Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname voor de Surinaamse nationaliteit.

Brief sturen aan IND wanneer u geen eerste optie meer heeft

De IND zoekt voor u uit of er een kopie van uw eerste optie aanwezig is. Als dat zo is, ontvangt u deze. Is er geen optie in het register van de IND aanwezig? Dan is er geen bewijs dat u geopteerd heeft. En krijgt u niets. Alle uitgebrachte opties worden zorgvuldig bewaard onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. U moet hiervoor een brief sturen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 4
9560 AA Ter Apel
Nederland

Vermeld in uw brief:

 • achternaam;
 • eventuele meisjesnaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • huidig adres;
 • zet in de onderwerpregel dat het om een kopie gaat van een artikel 7, eerste lid Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname voor de Surinaamse nationaliteit.

Verschillen met normale optieprocedure

Er zijn enkele verschillen met de normale optieprocedure:

 • De optieprocedure voor Surinamers is gratis.
 • U hoeft niet naar de naturalisatieceremonie om de verklaring van verbondenheid af te leggen.
 • De Nederlandse overheid hoeft het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit niet te bevestigen.