Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

Was u eerst Nederlander en heeft u nu de Surinaamse nationaliteit? Dan kunt u  via een optieprocedure de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen. Deze optieprocedure voor Surinamers uit de Rijkswet op het Nederlanderschap is hetzelfde als voor andere oud-Nederlanders.

De optieprocedure voor Surinamers in het kort

 • U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. 
 • U verliest de Surinaamse nationaliteit. 
 • U moet ten minste een jaar in Nederland (of in een van de andere delen van het Koninkrijk) wonen.
 • U bent in het bezit  van een verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk doel (zoals gezinshereniging). 
 • U betaalt optieleges.

De IND heeft meer informatie over de optieprocedure voor oud-Nederlanders.

Bijzondere situatie: optieprocedure na echtscheiding, nietigverklaring huwelijk of overlijden echtgenoot

Bent u oud-Nederlander en koos u op of na 25 november 1975 vrijwillig voor de Surinaamse nationaliteit vanwege uw huwelijk? Dan kunt u (weer) Nederlander worden via de optieprocedure uit de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname (ook bekend als het nationaliteitsverdrag uit 1975). 

Op deze manier weer Nederlander worden, kan alleen in de volgende 3 gevallen:

 • na echtscheiding;
 • na overlijden van uw echtgenoot of echtgenote;
 • na nietigverklaring van het huwelijk.

Verschillen met de normale optieprocedure:

 • U hoeft niet in Nederland te wonen (of in een van de andere delen van het Koninkrijk). U hoeft ook geen verblijfsvergunning te hebben.
 • Deze optieverklaring is gratis. 
 • U wordt direct door het afleggen van de optie weer Nederlander.
 • De Nederlandse overheid stuurt u geen bevestiging dat u Nederlander bent geworden.
 • U hoeft niet naar de naturalisatieceremonie om de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Voorwaarden voor terugkrijgen Nederlandse nationaliteit

Wilt u de Nederlandse nationaliteit op grond van de Toescheidingsovereenkomst terugkrijgen?  Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U had de Nederlandse nationaliteit en koos zelf voor de Surinaamse nationaliteit. Dit deed u binnen 5 jaar nadat uw echtgenoot of echtgenote de Surinaamse nationaliteit kreeg. En dit op grond van het nationaliteitsverdrag van 1975.
 • U kunt bovenstaande keuze bewijzen door een kopie van deze optieverklaring te laten zien.  
 • U meldt de Nederlandse overheid dat u de Nederlandse nationaliteit terug wilt. Dit moet binnen 3 jaar na uw echtscheiding, overlijden van uw echtgenoot of nietigverklaring van uw huwelijk.

Indienen aanvraag om weer Nederlander te worden

Uw aanvraag om weer Nederlander te worden, kunt u richten aan een van de volgende instanties: 

 • Woont u in Nederland? Dan kunt u uw aanvraag richten aan de burgemeester van uw woonplaats. 
 • Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan dient u een aanvraag in bij de gezaghebber. 
 • Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Dan kunt u terecht bij de gouverneur. 
 • Woont u niet binnen het Koninkrijk? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in uw land.

Welke documenten nodig?

Voor uw aanvraag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • kopie van de optieverklaring op grond waarvan u voor de Surinaamse nationaliteit koos;
 • kopie van de huwelijksakte;
 • bewijs van de echtscheiding dan wel  van het overlijden van uw toenmalige echtgenoot / echtgenote. Als dit bewijs van buiten het Koninkrijk der Nederlanden komt, moet u dit eerst legaliseren;
 • legitimatiebewijs.

Optie kwijt

Kunt u de optie waarbij u koos voor de Surinaamse nationaliteit niet meer vinden? Dan kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo (CBB). 

De IND zoekt voor u uit of er een kopie van uw optie aanwezig is. Alle uitgebrachte opties worden zorgvuldig bewaard onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. U moet hiervoor een brief sturen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 4
9560 AA Ter Apel
Nederland

Vermeld in uw brief:

 • achternaam;
 • eventuele meisjesnaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • huidig adres;
 • zet in de onderwerpregel dat het om een kopie gaat van een artikel 7, eerste lid Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname voor de Surinaamse nationaliteit.

Is er geen optie in het register van de IND aanwezig? Dan is er geen bewijs dat u geopteerd heeft en ontvangt u daarvan bericht. Mogelijk vindt u de optie nog wel bij het CBB.