Hoe vraag ik een visum voor Nederland aan?

Een visum voor Nederland vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar u woont. Aanvragen bij een ambassade van een ander Schengenland waar Nederland door vertegenwoordigd wordt in het land waar u woont, kan ook. Dit Schengenvisum geldt voor een verblijf van 90 dagen.

U kunt ook langer in Nederland blijven. Dan heeft u in veel gevallen een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en/of verblijfsvergunning nodig. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u de voorwaarden en aanvraagprocedure

Visum aanvragen

Als u naar Nederland reist, heeft u misschien een visum nodig. Er zijn verschillende visa, zoals een schengenvisum voor kort verblijf of een Caribisch visum. U leest alles over de aanvraag van een visum voor Nederland op de website Nederland Wereldwijd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nederland Wereldwijd

Spoedvisum bij ziekte of begrafenis

Als u met spoed een familielid naar Nederland wilt laten overkomen, kunt u een spoedvisum aanvragen. De IND bepaalt wanneer u een spoedvisum krijgt. Bijvoorbeeld bij een terminale ziekte of een begrafenis. Voor de aanvraag van een spoedvisum kunt u contact opnemen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Vragen over visum bij IND

Kan de ambassade uw vragen over een visumaanvraag niet beantwoorden? Dan kunt u contact opnemen met de IND.