Wanneer heb ik een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig en waar vraag ik het aan?

U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Aanvragen Bewijs bezit Nederlanderschap als u in Nederland woont

U kunt het Bewijs bezit Nederlanderschap schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor het bewijs moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • u staat ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Aanvragen Verklaring bezit Nederlanderschap als u in het buitenland woont

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u bij de ambassade of het consulaat een Verklaring bezit Nederlanderschap aanvragen.

Geldigheidsduur Verklaring bezit Nederlanderschap

Hoe lang uw Verklaring of Bewijs bezit Nederlanderschap geldig blijft, staat niet in de wet. De organisatie die om het bewijs vraagt, mag zelf de geldigheidsduur bepalen.