Wanneer kan ik een dubbele nationaliteit hebben?

Naast de Nederlandse nationaliteit kunt u nog andere nationaliteiten hebben. Soms moet u kiezen tussen de Nederlandse of de andere nationaliteit.

Dubbele nationaliteit bij geboorte

In sommige gevallen heeft u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit.

  • Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren. Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaat. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben.
  • Sommige landen hebben de regel dat een kind bij de geboorte de nationaliteit van beide ouders krijgt, als de ouders een verschillende nationaliteit hebben. In dat geval heeft het kind 2 nationaliteiten.
  • Sommige kinderen van buitenlandse ouders worden van rechtswege Nederlander. Als de ouders zelf in Nederland zijn geboren én hun ouders tijdens de geboorte van het kind in Nederland woonden. Ook zij hebben dus 2 nationaliteiten.

Dubbele nationaliteit via optieprocedure

Als u via de optieprocedure Nederlander wordt, bent u meestal niet verplicht afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. Alleen meerderjarigen die sinds hun 4e levensjaar in Nederland wonen, moeten wel afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

De wetgeving van het land van uw huidige nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit:

  • automatisch verliest;
  • moet houden;
  • mag houden.

Het kan zijn dat de Nederlandse overheid u verplicht in het laatste geval uw eerste nationaliteit op te geven. Dat heet afstandsplicht.