Vlucht MH17: beslissing Europees Hof over in behandeling nemen Nederlandse klacht tegen Rusland

Op 25 januari 2023 bepaalt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) of het inhoudelijk aan de slag gaat met de Nederlandse klacht tegen Rusland over het neerhalen van vlucht MH17. De beslissing wordt uitgesproken tijdens een hoorzitting in Straatsburg.

Read this information in English

Europees Hof en vlucht MH17

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is er om staten aan te spreken op schendingen van mensenrechten. In 2020 diende Nederland bij het EHRM een klacht in tegen Rusland, over de rol van Rusland bij het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.

MH17: Nederlandse klacht tegen Rusland

Nederland stelt dat Rusland een belangrijke rol heeft gehad in het neerhalen van vlucht MH17. Ook vindt Nederland dat Rusland niet genoeg onderzoek heeft gedaan, en onvoldoende heeft meegewerkt aan de Nederlandse verzoeken tot strafrechtelijk onderzoek. Volgens Nederland heeft dit, en het feit dat Rusland iedere betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 blijft ontkennen, extra leed voor de nabestaanden veroorzaakt.

Een volgende stap naar gerechtigheid

In de beslissing op 25 januari 2023 bepaalt het EHRM of de Nederlandse klacht tegen Rusland ontvankelijk is, oftewel: of het EHRM de zaak in behandeling neemt en er inhoudelijk mee aan de slag kan. Dit is een belangrijke stap in het komen tot waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle slachtoffers en hun nabestaanden.

Bij de beslissing over het ontvankelijk verklaren van de Nederlandse klacht draait het om een oordeel over de tijdigheid van indienen, de uitputting van nationale rechtsmiddelen en de rol van Rusland in het oosten van Oekraïne in 2014 en bij het neerhalen van vlucht MH17. Dit zou de eerste keer zijn dat een internationale rechter hierover oordeelt.

De zitting vindt woensdag 25 januari plaats vanaf 14:30 uur bij het EHRM in Straatsburg en is openbaar. Na afloop wordt een opname van de zitting op de website van het EHRM geplaatst.

Vergroot afbeelding Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
Beeld: ©Cédric Hüsler (CC BY-NC-SA 2.0)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg