De Omgevingswet voor ondernemers

De Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. Bedrijven die niets veranderen aan de eigen bedrijfsvoering, hoeven in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en meldingen hoeven niet opnieuw gedaan te worden. Bedrijven die wel iets veranderen, kunnen hiervoor terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. 

Meldingen en vergunningen voor en na 1 januari 2024

Gemeenten behandelen vergunningen die zijn aangevraagd vóór 1 januari 2024 en nog in behandeling zijn op de oude manier. 

Ondernemers die iets willen veranderen in hun bedrijfsvoering (bijvoorbeeld verbouwen) kunnen na 1 januari 2024 terecht in het nieuwe Omgevingsloket. Hier staat alle informatie over de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en Rijk. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt onder andere het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) om een melding te doen.

Milieuregels en omgevingsvergunning controleren via het Omgevingsloket

De milieuregels voor bedrijven staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze vervangt het Activiteitenbesluit. In het digitale Omgevingsloket kunnen ondernemers controleren welke milieuregels gelden en of zij een omgevingsvergunning nodig hebben. 

Overige veranderingen voor ondernemers

 • Gemeenten maken 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.
 • Naast de Omgevingswet is ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Het doel van deze wet is om de bouwkwaliteit te verbeteren. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat ondernemers moeten nagaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.
 • Bedrijven kunnen meepraten en meedenken over plannen in de leefomgeving. Overheden zijn verplicht om aan participatie te doen bij het opstellen van een:
  • omgevingsvisie
  • omgevingsplan
  • omgevingsprogramma
  • projectbesluit
  • omgevingsverordening
  • waterschapverordening. 

Andersom kunnen bedrijven andere partijen betrekken bij hun plannen. Zij zijn dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is. Bekijk de video 'Participatie in de Omgevingswet' voor meer informatie over participatie.

Onze omgeving maken we samen.
De Omgevingswet.

Participatie.

In Nederland bestaan veel wetten en regels
over onze fysieke leefomgeving.

Vanaf 1 januari 2024 staan
de regels samen in een nieuwe wet.

De Omgevingswet.

Eén wet, één digitaal loket voor informatie en aanvragen.

De Omgevingswet stimuleert dat u
actiever en eerder wordt benaderd...

om mee te denken over
nieuwe plannen in uw buurt.

Of het nu gaat om nieuwe
plannen van de overheid,

van een ondernemer, van uw buren
of van uzelf.

Het is belangrijk om
vroeg met elkaar in gesprek te gaan.

Zo leert u
elkaars wensen en behoeften kennen.

Daarbij kunt u zelf uw omgeving
betrekken bij uw eigen plannen.

Dit kan leiden tot nieuwe creatieve ideeën

of andere oplossingen dan u bedacht had.

De overheid beoordeelt de inbreng
en neemt uiteindelijk de beslissing.

Het is niet altijd mogelijk om
iedereen tevreden te stellen,

maar er kan wel rekening
met elkaar worden gehouden.

Overheden zijn verplicht
om aan participatie te doen...

bij het opstellen van een omgevingsvisie,
omgevingsplan, omgevingsprogramma,

projectbesluit, omgevingsverordening
en waterschapsverordening.

Is de gemeente bezig
met een nieuw omgevingsplan?

Dan moet de gemeente dit
eerst bekend maken.

In die bekendmaking staat hoe de participatie
voor die wijziging van het omgevingsplan eruit ziet.

 En hoe inwoners
daarover kunnen meepraten.

Een initiatiefnemer, diegene met een plan of idee,

wordt aangemoedigd
om aan participatie te doen.

Het is dus niet verplicht.

Er geldt één uitzondering.

Een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin
participatie voor initiatiefnemers wel verplicht is.

Het gaat dan om activiteiten die niet
binnen het omgevingsplan passen...

en waarvoor een vergunning nodig is.

Meer weten over de Omgevingswet
en participatie?

Kijk op de website van
uw gemeente, waterschap of provincie.

Onze omgeving maken we samen.

De Omgevingswet.

Meer informatie

Ondernemers met vragen over de Omgevingswet kunnen contact opnemen met de gemeente, het waterschap of de provincie. Op de site van het Ondernemersplein staat ook meer informatie over wat de Omgevingswet voor ondernemers betekent.