Het Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen of een melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel of een nieuw bedrijfspand. Dat kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket. 

Oriënteren, checken en aanvragen in 1 loket

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en Rijk. Zo ontstaat voor burgers, bedrijven en professionals een compleet beeld van wat kan en mag in hun leefomgeving.

Burgers, bedrijven en professionals kunnen in het nieuwe Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning of melding nodig is voor een (bouw)project;
  • een vergunningaanvraag indienen of een melding doen;
  • op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden;
  • aangeven wat zij bij plannen aan participatie hebben gedaan en wat het resultaat daarvan is;
  • een overzicht met de eigen aanvragen en meldingen zien.

Op de site van het Omgevingsloket staat meer uitleg over hoe het Omgevingsloket werkt. Het Omgevingsloket is een nieuw loket. Daarom is er veel aandacht voor voortdurende verbetering van het loket. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Video: Het nieuwe Omgevingsloket

Deze video licht toe wat er kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. Het nieuwe Omgevingsloket.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze leefomgeving. Alle regels komen 1 januari 2024 samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 wet in een nieuw digitaal Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten, het Omgevingsloket Online (ook wel OLO genoemd), het Activiteitenbesluit Internet Module (ook wel AIM genoemd) en Ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden. U kunt uw vergunningaanvraag starten of een melding indienen. In het loket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan. Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop 'Hulp nodig?' Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Vragen over het Omgevingsloket kunt u stellen aan uw gemeente, waterschap of provincie. Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.