Waar kan ik vragen stellen over de regels voor bouwen en verbouwen?

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregels. U kunt vragen stellen aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). 

Vragen stellen over bouwregelgeving

Vragen over bouwregelgeving, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) of Brandveilig gebruik kunt u stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Welke regels gelden bij (ver)bouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregels. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. Behalve het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) geldt bij (ver)bouwen ook andere regelgeving:

  • het omgevingsplan van uw gemeente;
  • welstandseisen;
  • het Burenrecht.

U kunt het belangrijkste deel van de regelgeving nalezen op de pagina Stappenplan bij bouwen en verbouwen.

Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is. Een omgevingsvergunning voor bouwen vraagt u aan via het Omgevingsloket.