Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is.

Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente.
  2. Checken of uw bouwplan past binnen de welstandseisen van de gemeente.
  3. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening van de gemeente.
  4. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
  5. Checken of u een bouwvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
  6. Checken of uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving.

Bouwverordening van de gemeente

Bouwplannen moeten ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er zijn nu nog 3 voorschriften over:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Overleg met buren over (ver)bouwplannen

Het is verstandig om vooraf met uw buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk eerst of u er samen uitkomt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.