Wanneer moet ik als bedrijf een milieu- of omgevingsvergunning aanvragen?

De milieuregels voor bedrijven staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het digitale Omgevingsloket kunt u controleren welke milieuregels voor uw werkzaamheden gelden. En of u een omgevingsvergunning nodig heeft. 

Check welke milieuregels gelden

Ondernemers kunnen via het digitale Omgevingsloket checken welke milieuregels uit het Bal gelden voor hun werkzaamheden. Het Bal vervangt het Activiteitenbesluit.

Check of u een omgevingsvergunning nodig hebt

Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig om milieubelastende activiteiten uit te voeren. Via het digitale Omgevingsloket kunt u controleren of dit voor uw bedrijf geldt.

Voor overige bedrijven gelden algemene milieuregels

Een aantal type bedrijven worden niet genoemd in het Bal. Bijvoorbeeld bedrijven in de detailhandel en horeca. Voor deze bedrijven gelden de algemene milieuregels in het omgevingsplan van gemeenten.