Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket online.

Aanvraag Omgevingsvergunning

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

Omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

Alle vergunningen die in de omgevingsvergunning zijn opgegaan, staan in het Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning niet altijd nodig

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen. Bijvoorbeeld als u voor groot onderhoud  kozijnen vervangt.

Hulp voor overheden bij vragen Omgevingsvergunning

Overheden met vragen over Omgevingsloket online kunnen contact opnemen met de .

Voor vragen over bouwwerkzaamheden en verbouwingen kunnen overheden terecht bij de Helpdesk Bouwregelgeving.