Beslisnota bij Kamerbrief over motie inzet van cameraschilden in het buitengebied

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie inzet van cameraschilden in het buitengebied