Extra investeringen in strijd tegen internationale drugssmokkel

De beveiliging van onze logistieke knooppunten en mainports wordt opgevoerd in de strijd tegen de internationale drugssmokkel. Dit jaar investeert minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid eerst met eenmalig geld € 13 miljoen in de 5 grootste logistieke knooppunten van Nederland. Tegelijkertijd worden nu plannen uitgewerkt om structureel jaarlijks meer te investeren in verdere maatregelen tegen misbruik van onze open economie door de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en versterking van de internationale samenwerking tegen drugssmokkel. 

Vergroot afbeelding
Beeld: Fotograaf Rutger Rog

Minister Yeşilgöz: "Drugscriminelen maken op grote schaal misbruik van onze open economie. Dat wij zo goed bereikbaar zijn en handel drijven met de hele wereld, komt criminelen ook goed uit. Met hun drugshandel verdienen ze goud geld en deinzen nergens voor terug. Dit is onaanvaardbaar. Samen met onze zee- en luchthavens willen we deze criminele structuren doorbreken en kapot maken."

In het coalitieakkoord trekt dit kabinet voor het tegengaan van georganiseerde ondermijnende criminaliteit jaarlijks extra geld uit: oplopend naar een bedrag van € 100 miljoen vanaf 2025. Dit komt bovenop de € 434 miljoen structureel dat eind vorig jaar met Prinsjesdag door het vorige kabinet extra is vrijgemaakt hiervoor. Voor de zomer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de brede aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dan worden ook de concrete maatregelen bekend voor duurzame versterking van onze economische infrastructuur tegen ondermijning.

Minister Yeşilgöz: "We maken zee- en luchthavens en het internationale transport van bloemen en planten, minder aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Hierbij werk ik ook aan een internationale toekomstagenda. Ik wil ons netwerk in de aanpak versterken met andere landen en hun zee- en luchthavens, want georganiseerde criminaliteit kent geen grenzen en is geen puur Nederlands probleem."

Vijf grote logistieke knooppunten

Dit jaar wordt nu eerst € 13 miljoen uit de Prinsjesdaggelden geïnvesteerd in 5 volgende knooppunten: de Rotterdamse haven, luchthaven Schiphol, het Noordzeekanaalgebied, samenwerkende zeehavens in Zeeland en West-Brabant en de internationale sierteelttransport. Bij deze mainports is volgens landelijke partners, zoals de politie, het openbaar ministerie, de Douane, de FIOD, de Belastingdienst en de KMar, de problematiek van drugssmokkel groot.

  • Voor de zeehaven van Rotterdam komt dit jaar € 5,1 miljoen beschikbaar.
  • De luchthaven Schiphol ontvangt € 3,4 miljoen voor dit jaar.
  • Zeehavens in Zeeland en West-Brabant krijgen voor hun gezamenlijke plannen € 2,5 miljoen dit jaar.
  • In het Noordzeekanaalgebied met havens in de regio Amsterdam - IJmuiden wordt € 1,5 miljoen geïnvesteerd in 2022.
  • Voor de logistiek vanaf de bloemenveilingen gaat dit jaar € 0,5 miljoen voor verdere uitwerking van hun plannen voor een meer weerbare sierteeltsector.

Het gaat nu om eenmalige investeringen die onder meer nodig zijn voor nieuwe technieken, zoals in de beveiligingssystemen met betere camera’s en slimmer controleren bij toegang voor terreinen met bijvoorbeeld een irisscan, stemherkenning en/of gezichtsscan, die komende jaren gebruikt kunnen worden. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van bewustzijn bij medewerkers in de transportwereld op risico’s van ondermijnende praktijken, zoals het herkennen en melden als ze benaderd worden door criminelen. De incidentele middelen dit jaar zijn daarmee voorbereidend op het brede plan met structurele middelen waaraan met partners nog wordt gewerkt.

Minister Yeşilgöz: "We willen niet alleen tegengaan dat kilo’s drugs ons land binnenkomen via onze open economie en havens, maar ook voorkomen dat deze hun weg vinden naar de rest van Europa en elders in de wereld. Daarom werk ik toe naar een breder plan voor logistieke knooppunten in Nederland en aan samenwerking met andere landen in een internationale toekomstagenda. Samen kunnen we een waterbedeffect voorkomen en de georganiseerde criminaliteit terugdringen."