Afgepakt crimineel vermogen gaat naar leerwerkplek in Schiedam

In de Schiedamse wijk de Gorzen wordt een leerwerkplek voor jongeren ingericht met behulp van afgepakt crimineel vermogen. Dit is het eerste project uit de afspraak van het kabinet in het coalitieakkoord om van criminelen afgepakt geld vaker terug te investeren in wijken waar die criminelen actief waren. Dankzij samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en het Rijksvastgoedbedrijf met de ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat deze keer de opbrengst van een aantal in beslag genomen panden niet naar de staatskas, maar wordt de opbrengst geïnvesteerd in de leefbaarheid van de buurt.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid is na het sluiten van het coalitieakkoord met maatschappelijk herbestemmen aan de slag gegaan. Het OM had al geschikte afgepakte panden van criminelen op het oog om het vastgoed, of zoals in de Schiedamse wijk de opbrengst ervan, te herbestemmen in dezelfde omgeving. Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft deze week ingestemd om het project voor maatschappelijke herbestemming samen met het OM en de wijk te realiseren.

,,De schade die criminelen aan onze samenleving toebrengen, is groot. Geweld en schietpartijen op straat, door de brievenbus gegooide explosieven en intimidatie zorgen ervoor dat bewoners zich niet altijd meer veilig voelen in hun eigen buurt. Daarom investeren we fors in de bestrijding van georganiseerde misdaad. Extra mooi als we dat afgepakte geld van criminelen en alles waarmee ze willen pronken - van dure kleding, auto’s tot panden - kunnen teruggeven aan de samenleving. Dit doen we onder andere door de opbrengst ervan te investeren in de leefbaarheid van onze buurten. Zo laten we zien dat misdaad niet loont’’,

aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Structurele regeling

Er wordt gewerkt aan meer projecten waarbij afgepakt vermogen van criminelen wordt ingezet voor een publieke bestemming. Het liefst in wijken die te lijden hebben of hadden onder criminaliteit. Zo wordt geïnvesteerd in het bieden van sociaaleconomische kansen op lokaal niveau, waarmee ook de ondermijnende criminaliteit wordt tegengegaan. Hierbij gaat het om panden, zoals in Schiedam, maar het kan ook gaan om in beslag genomen goederen door de overheid die nu opgeslagen liggen en gebruikt kunnen worden in sociale- en/of leerprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om auto’s, meubilair en gereedschap.

Minister Yeşilgöz-Zegerius wil op basis van de opgedane ervaringen in de projecten een structurele regeling maken, waardoor het publiek herbestemmen voortaan makkelijker wordt. Het kost nu veel tijd om dit telkens apart met alle betrokken partijen te regelen, omdat er nog geen vaste regeling voor is. Voor de regeling wordt dit jaar eerst 2 miljoen euro uitgetrokken en dat loopt op naar een bedrag van 5 miljoen euro per jaar vanaf 2025.

Hoofdofficier Hillenaar van het arrondissementsparket Rotterdam:

,,In 2017 hebben we als OM Rotterdam al eens een van drugscriminelen afgepakte boot aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam gegeven. Door opnieuw afgepakt crimineel bezit aan de maatschappij te schenken wordt voor iedereen zichtbaar dat misdadigers verre van onoverwinnelijk zijn. In Italië is het maatschappelijk herbestemmen van met misdaad verkregen eigendommen al langer ingeburgerd en het is daar een enorm succes. Ik hoop dat het project in Schiedam op veel meer plekken in ons land navolging krijgt. Misdaad loont niet, maar in dit geval profiteert wél een hele wijk in Schiedam!’’

Schiedam

In Schiedam wordt met bewoners uit de wijk De Gorzen verder uitgewerkt hoe de leerwerkplek voor jongeren het beste ingericht kan worden. Verschillende bewoners hebben al aangegeven dat ze graag met de jeugd aan de slag willen om hun vakkennis over te dragen. Met hen wordt besproken welke faciliteiten hiervoor nodig zijn.

Burgemeester Lamers van Schiedam:

,,Misdaad loont niet. De opbrengst van het crimineel bezit brengen we terug in de wijk door te investeren in onze jongeren. We bieden ze een plek waar ze onder goede begeleiding aan zichzelf kunnen werken. We willen graag de vakkennis en kunde van wijkbewoners gebruiken om jongeren meer toekomstperspectief te geven en ze beter weerbaar te maken tegen verleidingen van de criminaliteit.’’