Evaluatie van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Dit rapport onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) over de periode 2017-2021.

Evaluatie van de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)