Opleiding verzorgen in het buitenland

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen toestemming vragen om in het buitenland opleidingen te verzorgen. En zij kunnen Nederlandse graden verlenen voor die opleiding. Dit is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Toestemming transnationaal onderwijs

De hoger onderwijsinstelling moet toestemming krijgen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister toetst of het verzorgen van de opleiding:

  • in het belang is van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland;
  • de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland.

Voorwaarden transnationaal onderwijs

De minister toetst ook of de instelling voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze hebben onder andere betrekking op:

  • de kwaliteit van het onderwijs dat in het buitenland wordt verzorgd;
  • de financiële voorwaarden (er mag geen publiek geld worden gebruikt om in het buitenland opleidingen te verzorgen);
  • de randvoorwaarden waar het onderwijs in het buitenland aan moet voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld de academische vrijheid en de veiligheid van studenten, ook in het buitenland, geborgd zijn.

U leest meer over de voorwaarden en toestemmingsprocedure in de Algemene Maatregel van Bestuur over transnationaal onderwijs.

Aanvragen transnationaal onderwijs

U stuurt de aanvraag voor toestemming per post aan de minister van onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
 
Ook moet u een digitale kopie sturen aan: dienstpostbussecretariaathoens@minocw.nl