Opleidingen verzorgen in het buitenland

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen toestemming vragen om in het buitenland opleidingen te verzorgen. En zij kunnen Nederlandse graden verlenen voor internationale opleidingen. Dit is geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Transnationaal onderwijs

Transnationaal onderwijs houdt in dat een Nederlandse hbo of universiteit een opleiding die ze in Nederland geeft, ook in een ander land verzorgt (een buitenlandse vestiging van een Nederlandse onderwijsinstelling). Bij het afronden van de opleiding krijgen studenten een Nederlands diploma. De opleiding die in de buitenlandse vestiging wordt georganiseerd, wordt niet door de Nederlandse overheid betaald.

Voorwaarden en toestemming transnationale opleidingen

De hoger onderwijsinstelling moet toestemming vragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om opleidingen in het buitenland te verzorgen. Het ministerie van OCW gaat na of de opleiding:

  • in het belang is van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland;
  • de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland ondersteunt.

Het ministerie van OCW controleert ook of de onderwijsinstelling voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over:

  • de kwaliteit van het onderwijs dat in het buitenland wordt verzorgd;
  • de financiën (er mag geen geld van de overheid worden gebruikt om in het buitenland opleidingen te verzorgen);
  • de eisen waaraan het onderwijs in het buitenland moet voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld de academische vrijheid en de veiligheid van studenten beschermd zijn.

U leest meer over de voorwaarden en toestemmingsprocedure in de Algemene Maatregel van Bestuur over transnationaal onderwijs.

Aanvragen transnationaal onderwijs

U stuurt de aanvraag voor toestemming per post naar de minister van OCW:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
T.a.v. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
 
Ook stuurt u een digitale kopie van de aanvraag naar: dienstpostbussecretariaathoens@minocw.nl