Stimuleren internationale ervaring studenten

Een studie of stage in het buitenland levert extra kennis en ervaring op. Dat helpt studenten sneller aan een baan. En de Nederlandse economie profiteert van studenten met internationale ervaring. Daarom moedigt de Rijksoverheid studenten in het middelbaar en hoger onderwijs aan om te studeren of stage te lopen in het buitenland.

Belang van buitenlandse studie

De overheid wil dat meer studenten internationale ervaring en kennis opdoen. Jongeren kunnen bijvoorbeeld online samenwerken met studenten uit het buitenland. Of een studie of stage in het buitenland volgen. Studenten leren zo een andere taal en cultuur kennen en worden zelfstandiger. Ook leren ze wat hun eigen land kenmerkt en wat landen met elkaar verbindt. Die internationale kennis en ervaring zijn goed voor de economie en de Nederlandse rol in de wereldeconomie. Bovendien vinden studenten die in het buitenland hebben gestudeerd of stage hebben gelopen sneller een baan.  

Internationale uitwisselingsprogramma's hoger onderwijs

Veel hogescholen en universiteiten in Nederland en in het buitenland hebben een programma voor het uitwisselen van studenten. Een student kan de studie voor een deel of helemaal in het buitenland doen. Nu volgt ongeveer een kwart van de studenten in het hoger onderwijs een deel van de studie in het buitenland. Ruim 2% van de studenten volgt de hele opleiding in het buitenland. In het middelbaar beroepsonderwijs doet bijna 6% van de studenten ervaring in het buitenland op. Meestal volgen ze een (kortlopende) stage.

Beurzen voor ho-studenten

Het Holland Scholarship programma is bedoeld voor studenten in het hoger onderwijs die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Het EU-programma Erasmus+ biedt onder andere beurzen aan voor studenten die  een stage of een uitwisselingsprogramma doen binnen de EER.

Studenten kunnen via hun hogeschool of universiteit deze beurzen aanvragen.

Internationale ervaring voor mbo-studenten

De Rijksoverheid wil ook dat meer mbo’ers ervaring in het buitenland opdoen. Daar zijn verschillende programma’s voor:

  • mbo-studenten, leraren en jongerenwerkers kunnen via het EU-programma Erasmus+ ervaring opdoen bij Europese instellingen.
  • De overheid stimuleert de internationale uitwisseling van mbo-studenten en docenten. 
  • Talentvolle mbo’ers kunnen via het excellentieprogramma voor het mbo onder andere extra stages volgen en internationale ervaring opdoen.