Stimuleren internationale ervaring studenten

De Nederlandse economie profiteert van studenten met internationale ervaring. Daarom moedigt de Rijksoverheid studenten aan om te studeren of stage te lopen in het buitenland. Het gaat om studenten in het hoger onderwijs (ho) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Belang van buitenlandse studie

Om de Nederlandse rol in de wereldeconomie te behouden, zijn goed opgeleide werknemers met internationale ervaring nodig. Door studie of stage in het buitenland leren jongeren een andere taal en cultuur kennen. Tegelijkertijd leren ze wat hun eigen land kenmerkt en wat landen onderling bindt. Ook vinden studenten die in het buitenland hebben gestudeerd of stage hebben gelopen sneller een baan. Daarom wil de overheid dat meer studenten een periode in het buitenland doorbrengen.

Internationale ervaring voor studenten in het hoger onderwijs

Veel hogescholen en universiteiten bieden uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse onderwijsinstellingen aan. Een student kan de studie deels of helemaal in het buitenland doen. Nu volgt ongeveer 17% van de studenten in het hoger onderwijs een deel van de studie in het buitenland. Zo’n 2,3% van de studenten volgt de hele opleiding in het buitenland.

In het middelbaar beroepsonderwijs doet bijna 6% van de studenten buitenlandervaring op. Meestal volgen ze een (kortlopende) stage.

Holland Scholarship

In het hoger onderwijs  stimuleert de overheid studeren in het buitenland onder andere met het beurzenprogramma Holland Scholarship. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt binnen dit programma, samen met de universiteiten en hogescholen, jaarlijks beurzen beschikbaar.

Internationale ervaring voor mbo-studenten

De Rijksoverheid wil ook dat meer mbo’ers ervaring in het buitenland opdoen. Het EU-programma Erasmus+ biedt hiervoor steeds meer mogelijkheden. Daarnaast is sinds 2015 nationaal maximaal € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor internationale uitwisseling van studenten en docenten. Studeren of stage lopen in het buitenland is een uitstekend middel om excellentie in het mbo te bevorderen, Daarom wordt dit geld beschikbaar gesteld in het kader van het excellentieprogramma voor het mbo.