Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?

Hoe u uw Nederlandse diploma kunt laten waarderen of erkennen voor het buitenland hangt af van de opleiding die u volgde. Erkent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uw opleiding? Dan kunt u uw diploma door DUO rechtsgeldig in het buitenland laten maken. U kunt ook een statusverklaring aanvragen om aan te tonen wat uw diploma waard is.

Diploma rechtsgeldig maken

Voor het rechtsgeldig maken van uw Nederlandse diploma (legalisatie) kunt u bij DUO terecht. Door legalisatie weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. Dit kan alleen voor diploma’s van opleidingen die erkend zijn door OCW. In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kunt u opzoeken of OCW uw hoger onderwijs diploma erkent.

Statusverklaring diploma

Met een statusverklaring kunt u in het buitenland aantonen wat uw opleiding in Nederland waard is:

  • Voortgezet onderwijs

    Wilt u in het buitenland aantonen wat uw opleiding op de middelbare school waard is? Dan kunt u bij DUO een statusverklaring aanvragen voor lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mulo, hbs en mms. U kunt ook een standaard statusverklaring downloaden van de website Europass
  • Hoger onderwijs

    Een verklaring van het hoger onderwijs vraagt u aan bij Nuffic. Hier kunt u ook terecht voor een diplomabeschrijving. Dat is een vrijblijvend advies voor het land waar u naartoe gaat. 
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

    Voor een mbo-diploma vraagt u een certificaatsupplement aan bij National Reference Point (NRP) van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Verklaring van onderwijsbevoegdheid nodig naast diploma

Als u in het buitenland wilt lesgeven, kunt u een verklaring van onderwijsbevoegdheid aanvragen bij DUO. Hierin staan de vakken die u mag geven en de scholen waar u mag lesgeven. U heeft de verklaring nodig als u in het buitenland een onderwijsbevoegdheid wilt aanvragen. U kunt de verklaring van onderwijsbevoegdheid in het Engels en in het Nederlands krijgen. De verklaring is gratis. Bij de aanvraag stuurt u een kopie van uw diploma mee.

Bewijs van inschrijving zorgverleners nodig naast diploma

Nederlandse zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register. Deze registratie geldt alleen in Nederland. Wilt u in het buitenland werken in de gezondheidszorg? Dan vragen de meeste landen een bewijs van inschrijving uit het land waar u uw diploma heeft behaald. Dit bewijs heet ook wel Letter of good standing of conformiteitsattest. U vraagt dit bewijs aan via het BIG-register.