Hoe laat ik mijn Nederlandse diploma voor het buitenland waarderen of erkennen?

Gaat u werken of studeren in het buitenland, dan kunt u uw Nederlandse diploma laten waarderen of erkennen. Hoe dat gaat, hangt af van de opleiding die u volgde. 

Diploma rechtsgeldig maken voor het buitenland

U zult meestal uw Nederlandse diploma moeten legaliseren (geschikt maken om in een ander land te gebruiken). Door legalisatie weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is. 

Legalisatie kan alleen voor diploma’s van opleidingen die erkend zijn door het ministerie van OCW. In het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) kunt u opzoeken of OCW uw hoger onderwijs diploma erkent.

Voor de legalisatie kunt u terecht bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarna moet u nog naar een rechtbank of het Consulair Dienstencentrum in Den Haag. Meer informatie over uw Nederlandse diploma in het buitenland leest u op de website van DUO.

Statusverklaring diploma

Met een statusverklaring kunt u in het buitenland aantonen wat uw opleiding in Nederland waard is:

  • Voortgezet onderwijs

    Wilt u in het buitenland aantonen wat uw opleiding op de middelbare school waard is? Dan kunt u bij DUO een statusverklaring aanvragen voor lbo, vbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mulo, hbs en mms. U kunt ook een standaard statusverklaring downloaden van de website Europass
  • Hoger onderwijs

    Een verklaring van het hoger onderwijs vraagt u aan bij Nuffic. Hier kunt u ook terecht voor een diplomabeschrijving. Dat is een vrijblijvend advies voor het land waar u naartoe gaat. 
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

    Voor een mbo-diploma vraagt u een certificaatsupplement aan bij National Reference Point (NRP) van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Lesgeven in het buitenland: verklaring van onderwijsbevoegdheid nodig

Als u in het buitenland wilt lesgeven, dan heeft u een verklaring van onderwijsbevoegdheid nodig. U kunt deze aanvragen bij DUO. In de verklaring staan de vakken die u mag geven en de scholen waar u mag lesgeven. U heeft de verklaring nodig als u in het buitenland een onderwijsbevoegdheid wilt aanvragen. U kunt de verklaring van onderwijsbevoegdheid in het Engels en in het Nederlands krijgen. De verklaring is gratis. Bij de aanvraag stuurt u een kopie van uw diploma mee.

Werken in de zorg: bewijs van inschrijving zorgverleners nodig

Nederlandse zorgverleners staan geregistreerd in het BIG-register. Deze registratie geldt alleen in Nederland. Wilt u in het buitenland werken in de gezondheidszorg? Dan vragen de meeste landen een bewijs van inschrijving uit het land waar u uw diploma heeft behaald. Dit bewijs heet ook wel Letter of good standing of conformiteitsattest. U vraagt dit bewijs aan via het BIG-register.