De Nederlandse overheid wil duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen. Daarnaast wil Nederland werken aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de waarborg van mensenrechten. Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op 4 belangrijke thema’s: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Kabinet Rutte III: investeren in ontwikkelingssamenwerking

Het kabinet wil het budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen. De aandacht ligt op het bestrijden van de oorzaken van 4 thema's: armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Informatie over financiering en subsidies vindt u in de onderwerpen Financiering ontwikkelingssamenwerking en Subsidies ontwikkelingssamenwerking.