De Nederlandse overheid wil duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen. Daarnaast wil Nederland werken aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de waarborg van mensenrechten. Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op 4 belangrijke thema’s: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Informatie over financiering en subsidies vindt u in de onderwerpen Financiering ontwikkelingssamenwerking en Subsidies ontwikkelingssamenwerking.