Consortium van FMO, Wereld Natuur Fonds, SNV en Climate Fund Managers gaat het nieuwe Dutch Fund for Climate and Development beheren

Het Kabinet stelt 160 miljoen euro beschikbaar in de periode 2019-2022 voor het Dutch Fund for Climate and Development. Dit nieuwe klimaatfonds was aangekondigd in het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst. Het fonds gaat ontwikkelingslanden ondersteunen in hun strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit doet het fonds met de financiering van klimaatprojecten in deze landen.

Het voorstel van het consortium richt zich vooral op de klimaatthema’s waterbeheer, duurzaam bosbeheer en ecosystemen. En op kustbeheer en klimaat-slimme landbouw. Het consortium gaat projecten financieren voor bijvoorbeeld het herstellen van mangroves of het verbeteren van irrigatie in droge gebieden. Dit maakt gemeenschappen weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ook gaat het consortium investeren in de strijd tegen ontbossing en landdegradatie. Hierdoor komt er minder CO2 in de lucht. Dit helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De financieringen van het consortium zijn er ook om de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen, kinderen en de allerarmsten. Minstens een kwart van de financieringen gaat naar projecten in de allerarmste landen.

Het kabinet wil met het fonds bevorderen dat meer geld voor klimaat vrijkomt doordat private partijen mee gaan financieren. Private  financiële investeerders gaan naar verwachting ongeveer 500 miljoen euro tot 1 miljard euro bijdragen in de tijd dat het fonds actief is. Zo wordt de klimaatimpact van het overheidsgeld veel groter. De klimaatprojecten worden uitgevoerd in sectoren waar Nederland veel kennis heeft. Daarmee biedt het fonds ook mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De impact van klimaatveranderingen op ontwikkelingslanden is groot, terwijl deze landen weinig geld hebben om er iets tegen te doen. In de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering is daarom afgesproken dat de rijke landen de ontwikkelingslanden hiervoor financieel ondersteunen. Het nieuwe Dutch Fund for Climate and Development vormt een belangrijke toevoeging hieraan.

Op 23 mei is bekend gemaakt dat het consortium van FMO , Wereld Natuurfonds, SNV en Climate Fund Managers het Dutch Fund for Climate and Development gaat beheren. Het consortium van complementaire partners gaat klimaatprojecten in ontwikkelingslanden financieren.
Lees meer over het consortium van het Dutch Fund for Climate and Development op de website van de FMO.