Betrouwbare dienstverlening

Het aantal treinreizigers groeit jaarlijks. En ook het goederenvervoer per spoor neemt toe. Om die groei op te vangen, moeten er meer treinen gaan rijden. Om dat veilig en efficiënt te kunnen doen, moet eerst het spoorwegnet worden verbeterd.

Maatregelen betrouwbaarheid spoor

Om te zorgen voor minder storingen en veiliger spoor, zijn verschillende maatregelen nodig. Denk aan:

  • betere planning van de inzet van personeel en materieel;
  • betere aansturing van de treindienst;
  • de treindienst sneller herstarten na storingen.

De betrouwbaarheid van de dienstregeling is vooral de verantwoordelijkheid van de vervoerders en ProRail. De overheden leggen in contracten (concessies) met de vervoerders en ProRail vast welke normen zij moeten halen. Doen ze dit niet, dan kan de overheid daarvoor een boete geven.