Betere verbindingen in het openbaar vervoer

Binnen het openbaar vervoer speelt het spoor een grote rol. Om meer treinen te laten rijden moet dit druk bereden spoor worden verbeterd en uitgebreid. Ook moeten de aansluitingen op andere vervoersmiddelen worden geoptimaliseerd.

Verbetering spoor

Het aantal treinreizigers groeit jaarlijks. En ook het goederenvervoer per spoor neemt toe. Om die groei op te vangen, moeten er meer treinen gaan rijden. Om dat veilig en efficiënt te kunnen doen, moet eerst het spoorwegnet worden verbeterd.

Lees meer over de verbetering van het spoor

Uitbreiding spoor

Voor de economie van ons land is het belangrijk dat alle regio’s goed bereikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft daarom veel maatregelen voorgesteld voor betrouwbaar, veilig en duurzaam openbaar vervoer om de bereikbaarheid te waarborgen.

Lees meer over de uitbreiding van het spoor

Goede aansluitingen in het ov

De Rijksoverheid wil reizen met het openbaar vervoer (ov) sneller en makkelijker maken. Daartoe moeten treinen, bussen, trams en metro’s goed op elkaar aansluiten. Ook is het belangrijk dat u makkelijk kunt overstappen van uw auto of fiets op het ov.

Lees meer over goede aansluitingen in het ov

Toekomst openbaar vervoer 2040

Het openbaar vervoer in Nederland moet beter en aantrekkelijker zijn in de toekomst, zodat reizigers hun auto vaker laten staan. Op die manier wordt drukte op wegen tegengegaan en bijgedragen aan een goede ontwikkeling van de groeiende steden. Om daarvoor te zorgen stelde de Rijksoverheid samen met veel andere partijen een toekomstbeeld op voor het ov in 2040. Het toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan samen met partners.

Lees meer over het toekomstbeeld ov in 2040