Goede aansluitingen in het openbaar vervoer

De Rijksoverheid wil treinen, bussen, trams en metro’s goed op elkaar aan laten sluiten. Ook is het belangrijk dat u makkelijk kunt overstappen van uw auto of fiets op het ov. Zo stimuleert de Rijksoverheid mensen om hun auto vaker te laten staan.

Afspraken over optimale aansluitingen

Bussen, trams, metro’s en treinen moeten goed op elkaar aansluiten. De Rijksoverheid overlegt daarover regelmatig met vervoerders, provincies en metropoolregio’s. De afspraken over aansluitingen komen in de concessies (contracten) met de vervoerders te staan.

Gemakkelijk overstappen

Overstappen binnen het openbaar vervoer of tussen openbaar vervoer en auto of fiets moet zo makkelijk mogelijk gaan. Daarom zijn goede faciliteiten nodig in de buurt van haltes en stations. Bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en stallingen voor fietsen. De (lokale) overheden bekijken samen met de vervoerders waar extra parkeer- en stallingsruimte nodig en mogelijk is. En hoe de partners de kosten verdelen.

Overstappen op internationale treinen

Internationale treinen moeten zo goed mogelijk aansluiten op het Nederlandse ov-netwerk. Dat kan bijvoorbeeld als Nederlandse treinen doorrijden naar het eerste grote ov-knooppunt over de grens. Daar kunnen reizigers makkelijker overstappen om verder te reizen. Om dat mogelijk te maken, worden verschillende grensoverschrijdende verbindingen verbeterd.

Dienstregeling maken

Bij het maken van een dienstregeling zijn vragen van belang als:

  • Welke verbindingen kunnen zonder overstap en waar is een overstap onvermijdelijk?
  • Hoe vaak per uur komt er openbaar vervoer op een halte of station?
  • Hoeveel tussenstops zijn er tussen het beginpunt en eindpunt?
  • Hoeveel reizigers hebben behoefte aan welke verbinding?
  • Staan de kosten in verhouding tot de opbrengsten?

De meeste overheden laten het maken van de dienstregeling over aan de vervoerder. Wel kunnen ze eisen stellen aan de dienstregeling. Zo stelt de Rijksoverheid bijvoorbeeld eisen aan de dienstregeling van NS. Binnen die voorschriften kan NS zelf een dienstregeling maken.