Toekomst openbaar vervoer 2040

Iedereen in Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen. Nu en in de toekomst. Daarom werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het toekomstbeeld van het openbaar vervoer in 2040. Dit doet zij samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail.

Snellere groei in stedelijke gebieden

De komende jaren verandert er veel op het gebied van mobiliteit. Onder meer door de groei van de bevolking, de enorme woningbouwopgave en een duurzame leefomgeving. De verwachting is dat de mobiliteit na de COVID-19 pandemie weer in volle omvang op gang komt. Hoe snel die groei gaat, is afhankelijk van de locatie. In stedelijke regio’s gaat dit bijvoorbeeld harder dan in dunbevolkte gebieden.

Doelen en ontwikkelrichtingen voor 2040

Overheden en de OV-sector werken samen aan het programma Toekomstbeeld OV 2040. Daarnaast vragen zij advies aan kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In februari 2019 zijn de Contouren Toekomstbeeld OV 2040 vastgesteld. In dit rapport staan de doelen en ontwikkelrichtingen voor 2040. Dit zijn de kernpunten:

  • een metro-achtige verbinding op een landelijke ring van steden;
  • goede verbindingen naar het noorden, oosten en zuiden van het land;
  • een snelle treinverbinding met Duitsland;
  • nieuwe vormen van openbaar vervoer, zoals lightrails en snelle bussen. Hierdoor ontstaan goede verbindingen, om korte afstanden snel te overbruggen.

Inzicht in kosten en baten

De samenwerkende partijen hebben een Ontwikkelagenda gemaakt. Deze agenda maakt de te nemen stappen tot 2040 inzichtelijk. Per onderwerp staat in de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV wat de mogelijke kosten zijn. Ook is hierin onder andere te zien hoeveel nieuwe reizigers baat hebben bij deze ontwikkeling.

Technologische ontwikkelingen

Reizigers moeten actuele reisadviezen krijgen via bijvoorbeeld apps. En zo zelf snel de afweging kunnen maken tussen verschillende reisopties. Maar ook automatisch afrekenen en het op elkaar aansluiten van reisabonnementen van verschillende vervoerders moet snel mogelijk gemaakt worden. Dan is uitchecken en weer inchecken niet meer nodig bij overstappen en wordt reizen met het ov dus nóg makkelijker.

Schoner en duurzamer openbaar vervoer

Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. En om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het openbaar vervoer speelt hierbij ook een grote rol. Doel is om het openbaar vervoer schoner en duurzamer te maken. Door gebruik te maken van andere brandstoffen, duurzame infrastructuur en duurzame materialen. Hierbij wordt volop gebruikgemaakt van technische ontwikkelingen.

Documenten