Eindrapport Landelijke Netwerkuitwerking Spoor - achtergrondinformatie

Eindrapportage van de Landelijke Netwerkuitwerking Spoor (LNS) 2040 in het kader van het Toekomstbeeld OV (TBOV). Hiermee wordt een intensieve periode afgesloten waarbij in nauwe samenwerking met alle partijen binnen de spoorsector verder is gestudeerd op de ontwikkelrichtingen uit de Contouren van het Toekomstbeeld OV (februari 2019).

Eindrapport Landelijke Netwerkuitwerking Spoor - achtergrondinformatie (PDF | 41 pagina's | 2,2 MB)