Toetsing en resultaten lange-termijn netwerkuitwerking

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de toetsing van de lange-termijnnetwerkalternatieven, zoals die in het kader van het Toekomstbeeld OV zijn ontworpen.