Duurzaam openbaar vervoer

De Rijksoverheid heeft als doel vastgesteld dat we in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Reizen met het openbaar vervoer (OV) is na lopen en fietsen de meest duurzame manier om van A naar B te reizen. Daarom stimuleert het Rijk samen met andere overheden en vervoerders het gebruik van het OV. 

Openbaar vervoer als alternatief voor de auto

Treinen, bussen, trams en metro’s kunnen veel passagiers tegelijkertijd vervoeren en worden steeds milieuvriendelijker. Daarom stimuleert de Rijksoverheid reizigers om met het ov te reizen in plaats van met de auto. De komende jaren maakt de Rijksoverheid extra geld beschikbaar voor het ov. Hierdoor moeten meer treinen gaan rijden en komen er meer fietsenstallingen bij stations. Daardoor wordt overstappen van en naar de fiets makkelijker.

Schoner en zuiniger openbaar vervoer

Het ov in Nederland is al heel duurzaam. Zo rijden alle elektrische reizigerstreinen sinds 2017 op groene stroom. En  moeten vanaf 2025 alle nieuwe bussen  rijden op 100% hernieuwbare energie of brandstof. Dat staat in het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer. Vanaf 2030 moeten alle bussen volledig emissievrij zijn. Daarnaast onderzoekt de Rijksoverheid samen met andere partijen wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn van waterstoftreinen.

De Rijksoverheid  heeft met de spoorsector afgesproken om elk jaar 2% energie te besparen.

Duurzame stations

ProRail moet van de Rijksoverheid bij de bouw en het beheer van de stations letten op duurzaamheid. Zo kunnen zonnepanelen energie leveren voor de verlichting, warmtezuilen, liften en trappen in het station. En wordt bij de bouw goed nagedacht over de materiaalkeuze.