Kamerbrief over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE.