Kamerbrief over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE.

Kamerbrief over de resultaten 2016 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE (PDF | 5 pagina's | 94 kB)