Bus- Tram - Metro netwerk - Toekomstbeeld OV

Binnen het programma Toekomstbeeld OV wordt landelijk gewerkt aan de toekomst van het openbaar vervoer (OV). Eén van de werkstromen hierin is de netwerkuitwerking voor de Bus, Tram, Metro (BTM) voor de middellange termijn (MLT).

Bus- Tram - Metro netwerk - Toekomstbeeld OV (PDF | 60 pagina's | 1,5 MB)