Alternatieve bekostiging en financiering - Toekomstbeeld OV

Dit rapport bevat een analyse over alternatieve bekostiging en financiering van de toekomstige OV.