Bijlage 2 bij Eindrapport Ketens en Knopen - Case studies type 3-5 OV-knooppunten (Amersfoort, Enschede, Culemborg, Franeker) - achtergrondinformatie