Een handelingsperspectief voor OV-knooppunten van de toekomst

Met dit instrument kan het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving worden onderzocht.