Uitbreiding spoor

Alle gebieden binnen Nederland moeten goed bereikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft daarom veel maatregelen opgesteld voor betrouwbaar, veilig en duurzaam openbaar vervoer om de bereikbaarheid te waarborgen. Daarbij gaat het ook om spooruitbreidingen die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De plannen voor de uitbreiding van het spoor zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stuurt het MIRT-overzicht jaarlijks naar de Tweede Kamer als bijlage van de begroting.

Lees meer over het MIRT

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Uiterlijk in 2028 moeten op de drukste trajecten 6 intercity's en 6 sprinters per uur per richting rijden. Dan heeft de treinreiziger dus geen spoorboekje of app meer nodig om de vertrektijd op te zoeken: de trein komt altijd binnen een paar minuten voorrijden.

Om ervoor te zorgen dat er meer treinen kunnen rijden op drukke trajecten, stelde de overheid het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op. Met dit programma wil de overheid de capaciteit van het spoor beter benutten en waar nodig verder uitbouwen. Dit is nodig om het groeiende aantal reizigers- en goederenvervoer op te vangen. Hiervoor zijn grote investeringen en allerlei maatregelen nodig op stations en bestaande spoorlijnen.

Met de dienstregeling 2018 (die op 10 december 2017 is ingegaan) is de eerste stap gezet met een PHS-dienstregeling. Dit gebeurt op het traject Amsterdam-Utrecht-Eindhoven. Er rijden 6 in plaats van 4 intercity’s per uur en per richting op dit traject. En tussen Utrecht en Houten Castellum rijden 6 sprinters in de spitsrichting.

Lees meer over aanpassingen van spoortrajecten

Uitbreiding traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL)

Het aantal mensen dat met de trein reist tussen Schiphol en Lelystad groeit sterk. Deze groei komt enerzijds door de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas, anderzijds door de explosieve groei van de stad Almere. Het huidige spoor kan de groei van treinreizigers niet aan. De Rijksoverheid heeft ProRail daarom gevraagd de spoorlijn tussen Schiphol en Lelystad om te bouwen tot een moderne 'spoorsnelweg', met ruimte voor meer treinverkeer. ProRail werkt daaraan in het project OV SAAL.

Bereikbaarheid buurlanden

De Rijksoverheid investeert ook in de grensoverschrijdende treinverbindingen. Het gaat daarbij om maatregelen om internationaal personenvervoer te stimuleren. Bijvoorbeeld door verbindingen te verbeteren.

Lees meer over internationaal ov